Εκτυπώσεις

Ποιοτικές εκτυπώσεις σε τέσσερα διαφορετικά υλικά:
Χαρτί – Ύφασμα – Ξύλο – Αλουμίνιο